Fra vrede og skam til 

glæde og livsmestring

 

Mange slås mentalt med vrede og skam, ødelæggende følelser, der spænder ben for et liv i balance og trivsel. I dette foredrag fortæller Lisbeth Zornig Andersen om, hvorfor vrede og skam opstår, hvor nedbrydende følelserne kan være, men også om, hvordan man kan håndtere følelserne. Hun tager afsæt i sin egen personlige historie, en opvækst præget af vold og seksuelle overgreb, og supplerer med psykologfaglige vinkler. 


Se traileren for det digitale foredrag her nedenunder.

 

Rigtig mange kæmper med vrede og skam på en og samme tid af forskellige årsager. 

Fælles for mange er, at vreden aldrig er blevet mødt som et ønske om at blive set og elsket. Derimod er vreden blevet mødt med foragt, afvisning og eksklusion, som har udløst skam hos det vrede menneske – og medført et ofte livslangt lavt selvværd. 

I foredraget får du psykologiske forklaringer på, hvad der er på spil, når de to magtfulde følelser vrede og skam slippes løs. Samtidig får du Lisbeths egne værktøjer til at gå fra at være en meget vred og skamfuld ung og voksen til i de seneste år at kunne slippe vreden eller bruge den konstruktivt, og droppe skammen for i stedet at opleve glæden. 

Lisbeth gennemgår blandt andet:

  • Hendes egen baggrund for følelserne 
  • Hvornår følelserne dukker op, og hvordan hun udtrykker dem nu sammenlignet med før både kropsligt, arbejdsmæssigt, som ægtefælle og som mor
  • Hendes veje til at dæmpe de voldsomme følelser både gennem kroppen og mentalt, blandt andet med Lisbeths tigerdyrsfif til at øge selvværdet, Lisbeths ti leveregler, så man slipper vreden, og hvad terapi kan og ikke kan

Hvad du får ud af foredraget

Du får en mulighed for at spejle dig i det skamfulde, som vi sjældent deler med andre. Desuden nogle konkrete fif til kun at bruge vreden, når den gør os godt, altså den konstruktive vrede – og dæmpe eller måske helt fjerne skammen, der sjældent gør noget som helst godt for os. 

Lisbeth trækker i foredraget dels på hendes personlige oplevelser, som hun også skriver om i bestselleren ”Zornig – vrede er mit mellemnavn” og "Fra vred til voksen", dels på hendes erfaringer som mangeårig mentor for mange unge og voksne, der har kæmpet med vrede og skam, og dels på viden fra sin tid som Børnerådsformand, hvor hun stod i spidsen for en række undersøgelser og børn, unge og mistrivsel. 


Hvad brugerne siger:

”Puha, et rammende og nærværende foredrag. Vanvittigt at høre et andet menneske stå og genfortælle ens egen historie, følelser og adfærd. Tak for gennem skærmen at give en følelse af ikke at være alene, og tak for fantastiske mestringsstrategier.”    --- Dicte Agnete Birn

”Kloge, kloge (livskloge!) Lisbeth. Du har gjort det igen. Ramt mig lige i hjertekulen og givet mig indsigter, givet mig følelser at spejle mig i, igen. Både på det personlige og på det faglige plan. Tak for det og tak for dig. PS. Jeg måtte i øvrigt grine i genkendelse af mig selv undervejs. Det var enormt befriende.”   --- Mai-Britt Abild


Foredraget varer 1,5 time og er dit til evig tid efter download – du får også de slides, som Lisbeths gennemgår i foredraget.


Når skammen får lov at vokse på daglig basis, vokser oftest også vredens uhensigtsmæssige udtryk. For behovet for at beskytte sig mod at være forkert bliver stadig større, og beskyttelsesstrategien er vreden.” 

Psykolog Maria Dressler, ”Vrede børn”, magasinet Alt om psykologi  


Pris kun kr. 180,-


Køb foredraget og få adgang til det her